“Een ongekende elite” in ‘De Ware Tijd’

Neslo heeft met deze promotiestudie naar de elite van ex-slaven een belangrijke leemte opgevuld en bijgedragen aan die nuancering. Dr. Ellen Neslo is geboren in Paramaribo (1959) en deed rechten in Utrecht waar ze tevens werkzaam is, nu als hoofd van de universitaire dienst voor begeleiding van internationale medewerkers. Haar boek is een belangrijke aanwinst binnen de historiografie van Suriname en zal hier en daar commentaar oprakelen omdat zij heilige huisjes omver durft te halen. Deze publicatie, die gevuld is met bronnen en een scala aan relevante afbeeldingen, is niet af te doen als een zijspoor. Daarvoor zijn de gegevens die in dit proefschrift naar boven zijn gehaald door Neslo wat kwaliteit en kwantiteit betreft te overtuigend!
Lees meer