Te verschijnen uitgaven

Op deze pagina vindt u een overzicht van de uitgaven die de komende tijd bij HaEs producties zullen verschijnen. U kunt bijzonderheden lezen over de boeken die al zijn uitgegeven of de uitgaven die op stapel staan.

Verschijnt voorjaar 2019.

“Grijpen naar lucht” van Hub van Wersch

ISBN: 978-94-92513-08-3
Prijs: € 24,95

Lees meer

Verschijningsdatum nog onbekend. Verschijnt bij voldoende voorintekening.

“Acht sprookjes van Grimm”
Met platen van Heinrich Vogeler
Opnieuw vertaald door Christiaan Constantijns
Voorzien van een uitleiding door Willem Jan Pantus
Oplage: 500 genummerde exemplaren.
ISBN: 978-94-92513-02-1
Prijs: € 24,50 bij voorintekening en € 29,50 na verschijnen
Lees meer.