Het begon met wat tekeningen

Waarom zijn er zo veel verschillende schriften?

Hoe kan het eigenlijk dat er zo ontzettend veel schriften in de wereld zijn? En waar komt dat van ons vandaan?

In het begin van de negentiende eeuw leefde er in Amerika een zilversmid, Sequoyah genaamd, die tot het Amerikaanse Cherokeevolk behoorde. Hij kon niet lezen en schrijven, maar kwam vaak in contact met blanken die dat wél konden, en besloot: dat wil ik ook voor de Cherokeetaal.

Sequoyah bedacht eerst tekens die hele woorden uitbeeldden, een beeldschrift dus. Al snel merkte hij dat er daarvoor te veel woorden waren. Daarom koppelde hij aan iedere lettergreep uit zijn taal een teken. 85 tekens bleken voldoende. Een aantal van die tekens leende hij van het Latijnse schrift; L staat in het Cherokee bijvoorbeeld voor de lettergreep tle, en W voor la. Het Cherokeeschrift sloeg snel aan, en het wordt tot op de dag van vandaag gebruikt.

Het openingsartikel van het novembernummer 2017 van Onze Taal is van mijn hand! Taal en schrift.