Vught en Cromvoirt in kaart

Op 10 november 2017 is deze atlas van Vught en Cromvoirt in Noord-Brabant gelegen vlakbij ’s-Hertogenbosch verschenen.

Deze atlas heeft een lange voorgeschiedenis. Feitelijk is het een spin-off van mijn eerste project dat ik als HaEs producties gerealiseerd heb in 2012: De Bilt in kaart gebracht. Toen dit boek verschenen was, zocht ik naar andere plaatsen die in “normale atlassen altijd onderbelicht zijn”. Al gauw viel mijn keuze op Vught, omdat ik daar zelf als kind gewoond heb. Het bleek een gelukkige keuze, want voor Vught is er veel kaartmateriaal voorhanden en bovendien wist ik de virtuele hand te leggen op bijzondere nooit eerder gepubliceerde kaarten. Ik zocht dan ook contact met het Vughts museum en raakte in gesprek met Henk Smeets en andere leden van het museum en de historische vereniging. Mijn initiatief viel in vruchtbare bodem en er werd al snel een comité gevormd dat zich over het atlasproject boog. Daarmee werd mij wel een beetje het initiatief ontnomen, maar omdat het een kwalitatieve verdieping betekende, had ik daar volledig vrede mee. Het resultaat dat er binnen afzienbare tijd ligt, mag er dan ook zijn.

De atlas

Een fascinerende ontdekkingsreis door ruimte en tijd, dat belooft deze atlas van Vught en Cromvoirt de kijker-lezer. Sinds de zestiende eeuw zijn er kaarten gemaakt waar de dorpen op voorkomen. Het zijn er veel meer dan verwacht. Handgetekende en gedrukte kaarten. Militaire kaarten van belegeringen, verdedigingslinies en onderwaterzettingen. Civiele kaarten van polders en grensscheidingen, tienden en grondbezit, weg- en kanaalontwerpen. Vanaf de 19de eeuw zijn er hoogwaardige, uniforme stafkaarten, waarop de enorme veranderingen in infrastructuur te volgen zijn: de aanleg van Lunetten, wegen en spoorwegen, de IJzeren Man en het Drongelens kanaal. In de 20ste eeuw volgt een explosieve groei van de bebouwing en de aanleg van snelwegen.

Centraal staat de ruimtelijke ontwikkeling van Vught en Cromvoirt. Het natuurlijke landschap in de omgeving is van grote betekenis voor de wijze waarop de mens het gebied heeft ingericht. Historica en oud-eindredacteur van de Vughtse Historische Reeks, Ottie Thiers, neemt u mee in de periode vanaf 1500 tot heden, vanaf het moment dat de eerste kaarten verschijnen. In de toelichtingen gaat zij in op de achtergrond van de kaarten; waarom, door en voor wie zijn ze gemaakt? Hoe betrouwbaar zijn ze? Wat is erop te zien? En vooral: wat zien we op de topografische kaarten van Vught en Cromvoirt? Ook Deuteren komt aan bod. Dat behoorde tot 1933 bij Cromvoirt. De auteurs zijn bij het ‘lezen’ van de kaarten geholpen door digitale projecties die Herman Voet van de kaarten heeft gemaakt op een moderne basiskaart. Sommige projecties zijn in de atlas opgenomen.

Vught en Cromvoirt in kaart is een project vanHaEs producties en de Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught en het Vughts Museum en verschijnt begin november 2017. Deze historische atlas telt 80 pagina’s en presenteert de kaarten op groot formaat (30 bij 37 cm).

Door in te tekenen krijgt u de atlas voor de aantrekkelijke prijs van € 22,50. De voorintekening sluit op 1 november 2017. Stuur voor informatie over de voorintekening een mailtje naar mij.