Basisboek onderwijsrecht voor het middelbaar beroepsonderwijs

Bestelformulier onderaan deze pagina.

Het middelbaar beroepsonderwijs is in vele opzichten een bijzonder deel van het onderwijsbestel. Het omvat veel opleidingen, van uiteenlopende niveaus, die door de studenten in verschillende leerwegen kunnen worden gevolgd. De studentenpopulatie is zeer divers. Al deze kenmerken leiden ertoe dat de wet- en regelgeving voor deze onderwijssector complex is, en bovendien vaak afwijkt van die voor het funderend en hoger onderwijs. Specialistische kennis over dit geheel aan bijzondere regels wordt veelal al werkende weg, in de praktijk opgedaan.

Dit basisboek biedt nu voor het eerst een overzichtelijke inleiding in het onderwijsrecht voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het is geschreven voor juristen die werkzaam zijn voor en in regionale opleidingencentra (roc’s) en beroepscolleges, maar ook voor stafmedewerkers, leden van ondernemings- en studentenraden, leidinggevenden, bestuurders en intern toezichthouders in deze sector.

Het basisboek gaat, na een algemene inleiding, in op de belangrijkste thema’s die worden geregeld met de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), zoals de regulering van het opleidingenaanbod, de bestuurlijke inrichting van de mbo-instellingen en de voorschriften rond de programmering van de opleidingen. Vervolgens wordt veel aandacht besteed aan het toelatingsbeleid van de mbo-instellingen, de beroepspraktijkvorming, examinering en diplomering en de rechtspositie en rechtsbescherming van mbo-studenten. Ten slotte komen aan bod de rechtspositie van het personeel, de medezeggenschap van studenten en personeel, en de wijze waarop de regels van overheidswege worden gehandhaafd.

De thema’s worden mede toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden en jurisprudentie.

Prof. dr. Renée van Schoonhoven is hoogleraar onderwijsrecht, tevens bijzonder hoogleraar onderwijsrecht met betrekking tot het beroepsonderwijs, aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zij is tevens werkzaam bij Actis Seminars te Rotterdam.

ISBN: 978-94-92513-16-8
Prijs: € 49,95 (het boek wordt apart verzonden en de rekening wordt per e-mail verstuurd; er zijn geen verzendkosten; levertijd ongeveer 4 werkdagen)

Basisboek onderwijsrecht

Bestelformulier voor het boek

Prijs: 49,95 €
Naam(Vereist)
Adres(Vereist)